JEDNIČKA Aktuality KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER
KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER

Od září u nás ve škole funguje Klub zábavné logiky a deskových her. V tomto klubu se dětí seznamují formou her, manipulace, zážitkem, zdravou soutěživostí s prvky matematiky, logiky a komunikace. Díky různorodým činnostem rozvíjí své jazykové a vyjadřovací schopnost, tvořivost, fantazii a strategické myšlení. Náplň kroužku je tvořena z hádanek, kvízů, hlavolamů, deskových a také zábavných rozehřívacích her. Při soutěžních hrách se dětí učí zvládat i prohru či neúspěch. Využíváme však z velké části také hry, které podporují skupinovou spolupráci a kolegialitu a také hry, kdy úspěch celé skupiny záleží na zapojení každého jednotlivce. Díky tematicky zaměřeným hrám (přírodovědné, zeměpisné, jazykové…) je zajištěn i přesah do školních předmětů. Dalším kladným aspektem her v klubu je procvičování čtení a čtení s porozuměním. Kroužek stále probíhá a zájemci jsou vítání. Bc. Jakub Moravčík