JEDNIČKA Informace pro vycházející žáky

Informace pro vycházející žáky

Kde získat informace

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE A KONZERVATOŘI

Kde opatřit informace o školách, oborech a formách vzdělávaní?

 

1. Prezentační výstavy škol v Moravskoslezském kraji ( Artifex…)

 

2. Návštěvy středních škol v tzv. Dnech otevřených dveří;

3. Webové stránky jednotlivých středních škol
 
 

4. Konzultace žáka a jeho zákonného zástupce na Úřadu práce v Bruntále - Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání;

Konzultaci lze domluvit telefonicky na čísle: 950 106 481. Schůzku je možné domluvit na pracovišti v Bruntále (Květná 64), podle potřeby i v Krnově (Březinova 1a).


 5. Konzultace žáka a zákonného zástupce u výchovného poradce na ZŠ (email: [email protected]) nebo u kariérního poradce (email:[email protected]);

6. Informační katalog Atlas školství a letáky o SŠ, 

 7. Exkurze (závody, firmy, SŠ - dílny praktické výuky, vyučovací hodiny odborných předmětů...);

    

8. - Internetové stránky např. stredniskoly.cz, atlasskolství.cz, infoabsolvent.cz, www.cermat.czDokumenty a pozvánky

Obory s kódem 82 Umění a užité umění, konzervatoře a gymnázia se sportovní přípravou

Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou podají uchazeči letos v listopadu ještě podle stávající legislativy, tzn. v písemné formě (maximálně 2 ks). Přihlášky je nutné podat nejpozději do 30. listopadu 2023. Názvy SŠ a oborů nahlasíte do 20. 11., ať stihnete lékařskou prohlídku, pokud bude potřeba). Možnosti podávání přihlášek:

a) donést na podatelnu střední školy osobně

b) zaslat poštou (doporučeně)

c) zaslat datovou schránkou

Vyplněné tiskopisy přihlášek žáci obdrží od výchovné poradkyně Mgr. Marcely Švecové poté, co jí nahlásí zvolené obory a příslušné střední školy.  

 

 Aktualizace kritérií SŠ s talentovou zkouškou jsou ukončena na stránkách SŠ k 31. 10. 2023.

Veletrh povolání Opava 2023

Je určen pro žáky 9. tříd, jejich rodiče a učitele

KDY: středa18. října a čtvrtek 19. října 2023 od 9:00-17:00

 

KDE:  Víceúčelová hala Opava, Žižkova 8


Střední školy a firmy okrese Opava a okolí představují více než 100 zajímavých povolání a oborů, kterým se můžeš v okrese Opava nebo v jeho okolí naučit a potom se jim aktivně věnovat v rámci zaměstnání ve firmách, podnicích a institucích v tomto okrese nebo se vydat na dráhu podnikání a pracovat sám na sebe.


Na veletrhu budeš mít šanci vyzkoušet si různé činnosti naživo, pobavit se se studenty i odborníky z daného oboru o všem, co tě zajímá. Přijď a objev v sobě svůj skrytý talent.

https://veletrhpovolani.cz/Chemik DOD (TEVA)

Střední pedagogická a střední zdravotnická škola KRNOV - DOD

Veletrh středních škol 16.11.2023

Soukromá střední škola výpočetní techniky

Beseda s vojáky

Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Bruntál

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání v Bruntále

Květná 64, 792 01 Bruntál ve spolupráci

s Rekrutačním pracovištěm Ostrava, Agenturou personalistiky Armády České republiky

 

pořádá

 

BESEDU 

 O VOJENSKÉM ŠKOLSTVÍ 

 A PRÁCI V ARMÁDĚ

ve středu 22. 11. 2023 v Job clubu 

na ÚP ČR v Bruntále 

                 od 14:00 Univerzita obrany v Brně

od 15:00 Vojenská střední škola v Mor. Třebové

Je určena:

·        středoškolákům, kteří uvažují o studiu na Univerzitě obrany v Brně

·        žákům základních škol, kteří uvažují o studiu na Vojenské střední škole v Moravské Třebové (vhodná přítomnost rodiče nebo zákonného zástupce)

 

Pracovníci Rekrutačního pracoviště Ostrava budou odpovídat na Vaše dotazy:

  • jaké jsou studijní programy a obory na Univerzitě obrany, přijímací řízení, možnosti uplatnění po studiu – beseda určena zejména pro středoškoláky
  • jaké obory lze studovat na Vojenské střední škole v Moravské Třebové, kritéria přijímacího řízení, nároky a předpoklady pro přijetí, možnosti uplatnění po střední škole – beseda určena pro žáky ZŠ a jejich rodiče 
  • jaká povolání jsou v armádě nejlépe uplatnitelná 
  • co mám dělat, když jsem získal(a) vzdělání na civilní škole a chci pracovat v armádě atd.

 

Pro omezenou kapacitu učebny je vhodné předem potvrdit účast (jméno a příjmení, škola) e-mailem: [email protected] nebo tel.: 950 106 481