Š

Školní družina

Provoz

Ranní družina: 6:00 - 7:45 hod. – boční vchod budovy školy 

Odchod do šaten s vychovatelkou: 7:55 – potom děti odcházejí do třídy 

Odpolední družina: 11:30 – 17:00 hod. – hlavní vchod budovy školy- přízemí

Oddělení

  1. vychovatelka Věra Dorociaková - třída č. 4
  2. vychovatelka Jarmila Kvičalová - třída č.
  3. vychovatelka Kateřina Štiková - třída č. 9

Školné

Září: 120,- Kč - platí se při přihlášení dítěte do ŠD 

Říjen - prosinec: 360,- Kč - zaplatit do 30. září 2023

Leden – březen: 360,- Kč - zaplatit do 20. prosince 2023

Duben – červen: 360,- Kč - zaplatit do konce března 2024

Telofonní číslo do družiny: 704 087 967

Aktuality školní družiny

Leť, vlaštovičko

  • Školní družina
První velká akce školní družiny v tomto školním roce se nesla ve sportovním duchu. Na šk. hřišti bylo připraveno 9 stanovišť, kde se plnily různé úkoly. Vš...
  • 26. září 2023

  • méně než minutu