Š

Školní družina

Provoz

Ranní družina: 6:00 - 7:45 hod. – boční vchod budovy školy 

Odchod do šaten s vychovatelkou: 7:55 – potom děti odcházejí do třídy 

Odpolední družina: 11:30 – 17:00 hod. – hlavní vchod budovy školy- přízemí

Oddělení

 1. vychovatelka Věra Dorociaková - třída č.
 2. vychovatelka Jarmila Kvičalová - třída č.
 3. vychovatelka Kateřina Štiková - třída č. 4

Školné

Září: 120,- Kč - platí se při přihlášení dítěte do ŠD 

Říjen - prosinec: 360,- Kč - zaplatit do 30. září 2021

Leden – březen: 360,- Kč - zaplatit do 20. prosince 2021

Duben – červen: 360,- Kč - zaplatit do konce března 2022

Telofonní číslo do družiny: 704 087 967

Aktuality školní družiny

Sběr přírodnin

 • Školní družina
S přicházejícím podzimem souvisí sběr kaštanů a žaludů. A proto se děti 1. oddělení vydaly do parku a zapojily se vlastnoručně do sbírání. V ŠD vyčarovaly...
 • 21. listopadu 2022

 • méně než minutu

Podzimní tvoření v Dinu

 • Školní družina
V pondělí 17.10. děti 1. oddělení ŠD navštívilo dětský koutek Dino. Děti si užily podzimní tvoření. Vyráběly z dřívek draky a ze šišek šneky. Také využily...
 • 21. listopadu 2022

 • méně než minutu

Solná jeskyně 2022 ŠD

 • Školní družina
V říjnu děti ŠD začaly navštěvovat solnou jeskyni. Je prospěšná pro zdraví dětí. Jeden pobyt v solné jeskyni vydá minimálně za tři dny u moře. Je to prostř...
 • 21. listopadu 2022

 • méně než minutu

Podzim v ŠD 2. a 3. oddělení

 • Školní družina
Děti 2. a 3. oddělení školní družiny se naplno oddávají podzimnímu tvoření a  sběru přírodnin. Sbíraly kaštany, žaludy a bukvice. Vyráběly zvířátka z...
 • 21. listopadu 2022

 • méně než minutu

Halloween v ŠD

 • Školní družina
V úterý 25.10. pro děti ŠD paní vychovatelky připravily halloweenské odpoledne. Proběhla promenáda v maskách, překážková dráha a na závěr si děti zatančily...
 • 21. listopadu 2022

 • méně než minutu