JEDNIČKA Projekty

Projekty

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, 79401 se stala v roce 2022 příjemcem podpory z EU v rámci Národního plánu obnovy, prevence digitální propasti.

  • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).
  • MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytne školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola žákům umožňovat využívat k přípravě na výuku, projektovou činnost apod., popř. zapůjčovat základní digitální vybavení – notebook.
  • Záměrem je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti.

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Moderní škola II

Název: Moderní škola II

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR

Název dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Cíl: Projekt je zaměřen na personální podporu, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity.

Žadatel: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Termín realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Dotace: 751 886 Kč

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Školní participativní rozpočet pro rok 2021

Celé česko čte dětem

Sazka olympijsky víceboj