JEDNIČKA Projekty

Projekty

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: „Škola pro život“

Registrační číslo projektu:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0007733

Poskytovatel dotace:   MŠMT ČR

Celkové výdaje projektu:      1 593 800,-  Kč

Žadatel: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Termín realizace:    1. 8. 2023 – 31. 7. 2025

 

Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání všem žákům, personální podpora, vzdělávání pracovníků školy, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.

 

AKTIVITY ZŠ

1.II/1 Školní asistent ZŠ

1.II/4 Sociální pedagog ZŠ

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.II/ 9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

 

AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD

1.V/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD

1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, 79401 se stala v roce 2022 příjemcem podpory z EU v rámci Národního plánu obnovy, prevence digitální propasti.

  • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).
  • MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytne školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola žákům umožňovat využívat k přípravě na výuku, projektovou činnost apod., popř. zapůjčovat základní digitální vybavení – notebook.
  • Záměrem je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti.

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Moderní škola II

Název: Moderní škola II

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR

Název dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Cíl: Projekt je zaměřen na personální podporu, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity.

Žadatel: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Termín realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Dotace: 751 886 Kč

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Školní participativní rozpočet pro rok 2021

Celé česko čte dětem

Sazka olympijsky víceboj