JEDNIČKA Zaměstnanci

Zaměstnanci

Foto zaměstnance Krusberská Nikola
Mgr. Krusberská Nikola

Ředitelka školy

Foto zaměstnance Kalábová Hana
Mgr. Kalábová Hana

Zástupkyně ředitelky školy

Učitelé (36)

Foto zaměstnance Brazitiku Veronika
Mgr. Brazitiku Veronika

Třídní učitelka 7.B

Dějepis, Občanská výchova, Výtvarná výchova

Foto zaměstnance Červenka Jiří
Červenka Jiří

Třídní učitel 6.B

Informatika, Fyzika, Matematika

Foto zaměstnance Danišová Alena
Danišová Alena DiS.

Anglický jazyk, Domácnost

Foto zaměstnance Derková Gabriela
Mgr. Derková Gabriela

Třídní učitelka 3.B

Učitel

Foto zaměstnance Fajkusová Jana
Mgr. Fajkusová Jana

Přírodopis

Tělesná výchova

Ekologie

Člověk a svět práce

Foto zaměstnance Fučíková Dušana
Mgr. Fučíková Dušana

Speciální pedagog

Foto zaměstnance Horváth Martin
Mgr. Horváth Martin

Anglický jazyk

Foto zaměstnance Hradečná Jana
Mgr. Hradečná Jana

Třídní učitelka 9.A

Český jazyk, Ruský jazyk, Hudební výchova

Foto zaměstnance Kalábová Hana
Mgr. Kalábová Hana

Matematika, Fyzika

Foto zaměstnance Kavan Petr
Bc. Kavan Petr

Třídní učitel 6.A

Český Jazyk, Informatika, Hudební výchova

Foto zaměstnance Kenis Dimitrios
Kenis Dimitrios

Člověk a svět práce

Foto zaměstnance Kopecká Martina
Mgr. Kopecká Martina

Třídní učitelka 1.A

Učitel

Foto zaměstnance Křemenová Martina
Mgr. Křemenová Martina

Třídní učitelka 8.B

Zeměpis, Tělesná výchova

Foto zaměstnance Krusberská Natálie
Krusberská Natálie

Chemie, Člověk a svět práce

Foto zaměstnance Krusberská Nikola
Mgr. Krusberská Nikola

Matematika

Foto zaměstnance Krygel Miloslav
Mgr. Krygel Miloslav

Informatika

Foto zaměstnance Kurtišová Růžena Eliška
Mgr. Kurtišová Růžena Eliška

Hudební výchova

Foto zaměstnance Latýnová Jana
Mgr. Latýnová Jana

Třídní učitelka 7.A

Český jazyk

Foto zaměstnance Ledvoňová Lenka
Mgr. Ledvoňová Lenka

Německý jazyk

Foto zaměstnance Moravčík Jakub
Bc. Moravčík Jakub

Třídní učitel 5.A

Tělesná výchova, Matematika

Foto zaměstnance Moravcová Renáta
Mgr. Moravcová Renáta

Třídní učitelka 1.B

Učitel

Foto zaměstnance Nováková Lenka
Mgr. et Mgr. Nováková Lenka

Speciální pedagog

Foto zaměstnance Ocásková Hana
Ing. Ocásková Hana

Třídní učitelka 4.A

Učitel

Foto zaměstnance Pajpachová Šárka
Mgr. Pajpachová Šárka

Třídní učitelka 5.B

Učitel

Foto zaměstnance Pečínková Silvie
Mgr. Pečínková Silvie

Třídní učitelka 2.B

Učitel

Foto zaměstnance Ranostajová Jana
Mgr. Ranostajová Jana

Třídní učitelka 3.A

Učitel

Foto zaměstnance Řezáčová  Lenka
Mgr. Řezáčová Lenka

Ruský jazyk

Foto zaměstnance Rezner Josef
Mgr. Rezner Josef

Zeměpis, Tělesná výchova

Foto zaměstnance Schneider Dušan Jiří
Mgr. Schneider Dušan Jiří

Výtvarná výchova, Hudební výchova

Foto zaměstnance Senlug Romana
Mgr. Senlug Romana

Španělský jazyk

Foto zaměstnance Šimůnková Simona
Mgr. Šimůnková Simona

Třídní učitelka 2.A

Učitel

Foto zaměstnance Střížová Alexandra
Střížová Alexandra

Třídní učitelka PŘ.T.

Třídní učitel

Foto zaměstnance Šupáková Zuzana
Mgr. Šupáková Zuzana

Třídní učitelka 9.B

Český jazyk, Výtvarná výchova, Výchova k občanství

Foto zaměstnance Švecová Marcela
Mgr. Švecová Marcela

Matematika, Člověk a svět práce

Foto zaměstnance Tomíček Jan
Mgr. Tomíček Jan

Třídní učitel 8.A

Anglický jazyk, Výchova ke zdraví, Zeměpis

Foto zaměstnance Zombkovská Vladislava
Mgr. Zombkovská Vladislava

Matematika

Asistenti (14)

Foto zaměstnance Chytilová Eliška
Chytilová Eliška
Foto zaměstnance Curylová Kateřina
Curylová Kateřina
Foto zaměstnance Jedličková Andrea
Bc. Jedličková Andrea
Foto zaměstnance Kopecká Jana
Kopecká Jana
Foto zaměstnance Krejčová Marie
Krejčová Marie
Foto zaměstnance Krusberská Nikola ml.
Mgr. Krusberská Nikola ml.
Foto zaměstnance Menzelová Markéta
Menzelová Markéta
Foto zaměstnance Novotná Anna
Novotná Anna
Foto zaměstnance Seidlerová Barbora
Bc. Seidlerová Barbora
Foto zaměstnance Slamečková Pavlína
Slamečková Pavlína
Foto zaměstnance Stamidi Eleni
Stamidi Eleni
Foto zaměstnance Tlolková Petra
Bc. Tlolková Petra
Foto zaměstnance Tomanová Anna
Tomanová Anna
Foto zaměstnance Vlačuhová Petra
Vlačuhová Petra

Vychovatelé (3)

Foto zaměstnance Dorociaková Věra
Dorociaková Věra

Vychovatelka

Foto zaměstnance Kvičalová Jarmila
Kvičalová Jarmila

Vychovatelka

Foto zaměstnance Štiková Kateřina
Štiková Kateřina

Vychovatelka

Školní správa (8)

Foto zaměstnance Chytil František
Chytil František

Školník

Foto zaměstnance Farkašová Dagmar
Farkašová Dagmar

Uklízečka

Foto zaměstnance Hasmandová Jana
Hasmandová Jana

Uklízečka

Foto zaměstnance Olejniczaková Vladimíra
Olejniczaková Vladimíra

Účetní

Foto zaměstnance Prokůpek Denis
Bc. Prokůpek Denis

Pracovník ICT

Foto zaměstnance Richtárová Lenka
Richtárová Lenka

Účetní

Foto zaměstnance Sládečková Gabriela
Sládečková Gabriela

Uklízečka

Foto zaměstnance Veneiová Romana
Veneiová Romana

Uklízečka