JEDNIČKA Aktuality Pasování prvňáčků
Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

Dne 18. 10. 2023 naše škola vdechla život nové školní tradici. V okázalém stylu proběhl první ročník Pasování prvňáčků. Pozvání na tuto akci přijala také vedoucí odboru školství Mgr. Lenka Kumarci, která celou tuto akci zastřešila. Žáci nejstarších ročníků za zvuku fanfár přivedli všechny prvňáčky do tělocvičny před rodiče. Hned za nimi přišla také paní ředitelka, zástupkyně, vedoucí odboru školství, třídní učitelky obou tříd i paní asistentky. Poté, co dětem přišli svým vystoupením zpříjemnit tyto okamžiky starší spolužáci, přednesla nejprve svůj milý proslov plný hřejivých slov směrem k prvňáčkům paní ředitelka Mgr. Nikola Krusberská a hned za ní následoval sympatický proslov Mgr. Lenky Kumarci. Poté žákyně 9. ročníku Klára Kotasová přečetla slib za všechny přítomné prvňáčky a následoval samotný akt pasování. Děti nejprve musely projít bránou vědění až k paní ředitelce, před ní poklekly, vyřkly ono slovo „slibuji“ a následně byly oficiálně pasovány na prvňáčka či prvňačku. Žáčci také obdrželi slib, symbolický klíč, dáreček a byla jim hrdě připnuta placka. Celá akce se nesla ve velmi příjemném duchu a my se už těšíme na druhý ročník této velkolepé akce v příštím školním roce.

Více fotek na: https://www.facebook.com/photo/?fbid=773241691481061&set=pcb.773243531480877