O

O organizaci

Základní údaje

Název: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Sídlo: Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov

IČO: 60802651

Zřizovatel: Město Krnov

Právní forma: obec

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování základního vzdělání.

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem školy je ředitel, jmenovaný radou města. Ředitel jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědný radě města. Při své činnosti je povinný postupovat v souladu s obecně platným právními předpisy, s vnitřními právními předpisy obce a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Vedení školy

Mgr. Nikola Krusberská: ředitelka školy, jmenovaná do funkce usnesením rady města č. 506/12/RM/2019 s účinností ode dne 1.7.2019.

Mgr. Hana Kalábová: zástupce ředitele

Kontakty

Ředitelka školy: 774 515 441

Zástupkyně ředitelky: 704 166 418

Kancelář školy, omlouvání žáků: 554 612 676, 704 087 966

E-mail: [email protected]

Webové stránky školy: www.z1k.cz