JEDNIČKA Informace k zápisu

Informace k zápisu

Vážení rodiče, milý budoucí prvňáčku,

zveme vás k zápisu do 1. ročníku pro rok 2023/2024, který se koná 17. a 18. dubna 2023.

K zápisu se dostaví:

 děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 (k 1. 9. dosáhnou věku 6-ti let) a dále děti, které dostaly v roce 2022 odklad povinné školní docházky.


K zápisu je nutné si přinést:

rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.


Pro odklad povinné školní docházky je třeba:

vyplnit žádost o odklad školní docházky, předložit potvrzení odborného lékaře a posouzení školského poradenského zařízení (vše nejlépe v termínech zápisu, nejpozději do 30.4.2023).


Výsledky zápisu:

budou zveřejněny na úřední desce školy (vedle hlavního vchodu do budovy) a na webových stránkách školy 21.4. do 14:00 hodin.


K zápisu se mohou dostavit i žáci z jiných školských obvodů. Zákonní zástupci mají právo se rozhodnout, na kterou školu své dítě zapíší.


Od 1.9.2023 otevíráme také přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky.


Případné dotazy vám zodpoví ředitelka školy, Tel. č. 774 515 441.