JEDNIČKA Informace k zápisu

Informace k zápisu

Výsledky

Vážení rodiče, milý budoucí prvňáčku,

zveme vás k zápisu do 1. ročníku pro rok 2024/2025,

který se koná 8. a 9. dubna 2024.


K zápisu se dostaví:

děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 (k 1. 9. dosáhnou věku 6-ti let) 

a dále děti, které dostaly v roce 2023 odklad povinné školní docházky.

Letos otevíráme také přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky.


K zápisu je nutné si přinést:

rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.


Pro odklad povinné školní docházky je třeba:

- žádost o odklad povinné školní docházky (vyplní pouze ti, kteří žádají 

   o odklad povinné školní docházky)

- doporučení odkladu z pedagogicko-psychologické poradny (platí pouze 

    pro ty, kteří žádají odklad povinné školní docházky)

- doporučení dětského lékaře (platí pouze pro ty, kteří  žádají odklad 

   povinné školní docházky).


Výsledky zápisu:

budou zveřejněny na úřední desce školy (vedle hlavního vchodu do budovy) a na webových stránkách školy 12. 4. 2024 do 15:00 hodin.


K zápisu se mohou dostavit i žáci z jiných školských obvodů. 

Zákonní zástupci mají právo se rozhodnout, na kterou školu své dítě zapíší.


Případné dotazy vám zodpoví

ředitelka školy, Mgr. Nikola Krusberská  tel. č. 774 515 441.


1. třída

Přípravná třída