JEDNIČKA Informace k zápisu

Informace k zápisu

Rozhodnutí ředitele Základní školy Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem  č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Ředitel školy rozhodl takto : 

Přidělené registrační číslo:  Výsledek řízení:       

1.   reg. číslo / 132 /2023                   přijat            

2.   reg. číslo/ 133 /2023                    přijat        

3.   reg. číslo/ 135 /2023                    přijat       

4.   reg. číslo/ 136 /2023                    přijat              

5.   reg. číslo/ 137 /2023                    přijat             

6.   reg. číslo/ 138 /2023                    přijat              

7.   reg. číslo/ 139 /2023                    přijat         

8.   reg. číslo/ 142 /2023                    přijat              

9.   reg. číslo/ 143/2023                     přijat         

10. reg. číslo/ 144 /2023                    přijat             

11. reg. číslo/ 145/2023                     přijat             

12. reg. číslo/ 147 /2023                    přijat            

13. reg. číslo/ 148 /2023                    přijat          

14. reg. číslo/ 149 /2023                    přijat           

15. reg. číslo/ 150 /2023                    přijat        

16. reg. číslo/ 151 /2023                    přijat             

17. reg. číslo/ 154 /2022                   přijat             

18. reg. číslo/ 155 /2022                    přijat              

19. reg. číslo/ 156 /2022                    přijat              

20. reg. číslo/ 157 /2022                    přijat             

21. reg. číslo/ 158 /2022                    přijat             

22. reg. číslo/ 159 /2023                   přijat

 23. reg. číslo/ 161 /2023                  přijat 

24. reg. číslo/ 162 /2023                   přijat  

25. reg. číslo/ 163 /2023                   přijat 

26. reg. číslo/ 164 /2023                   přijat

 27. reg. číslo/ 165 /2023                  přijat 

28. reg. číslo/ 166 /2023                   přijat

 29. reg. číslo/ 167 /2023                   přijat

30. reg. číslo/ 168 /2023                   přijat

31. reg. číslo/ 169 /2023                    přijat

32. reg. číslo/ 170 /2023                    přijat

33. reg. číslo/ 171/2023                     přijat

34. reg. číslo/ 172 /2023                    přijat

35. reg. číslo/ 173 /2023                    přijat

36. reg. číslo/ 174 /2023                     přijat

37. reg. číslo/ 182 /2023                     přijat

38. reg. číslo/ 184 /2023                     přijat

39. reg. číslo/ 185 /2023                     přijat

40. reg. číslo/ 187 /2023                     přijat

41. reg. číslo/ 188 /2023                     přijat

42. reg. číslo/ 189 /2023                     přijat

                        

Registrační čísla pro žáky s odkladem a přípravnou třídou pro školní rok 2023/2024

 

Přípravná třída:                                       Odklady:

1.   reg. číslo/ 128 /2023 přijat                             1.   reg. číslo/ 152 /2023          

2.   reg. číslo/ 129 /2023 přijat                             2.   reg. číslo/ 153 /2023

3.   reg. číslo/ 130 /2023 přijat                            3.   reg. číslo/ 176 /2023

4.   reg. číslo/ 131 /2023 přijat                             4.   reg. číslo/ 183 /2023

5.   reg. číslo/ 134 /2023 přijat                             5.   reg. číslo/ 186 /2023

6.   reg. číslo/ 140 /2023 přijat

7.   reg. číslo/ 141 /2023 přijat

8.   reg. číslo/ 146 /2023 přijat

9.   reg. číslo/ 160 /2023 přijat

10. reg. číslo/ 175 /2023 přijat

11. reg. číslo/ 177 /2023 přijat

12. reg. číslo/ 190 /2023 přijat


  

Datum zveřejnění: 21. 4. 2023                                            Mgr. Nikola Krusberská

Doba zveřejnění: 15 dnů                                                                ředitelka školy

Vážení rodiče, milý budoucí prvňáčku,

zveme vás k zápisu do 1. ročníku pro rok 2023/2024, který se koná 17. a 18. dubna 2023.

K zápisu se dostaví:

 děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 (k 1. 9. dosáhnou věku 6-ti let) a dále děti, které dostaly v roce 2022 odklad povinné školní docházky.


K zápisu je nutné si přinést:

rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.


Pro odklad povinné školní docházky je třeba:

vyplnit žádost o odklad školní docházky, předložit potvrzení odborného lékaře a posouzení školského poradenského zařízení (vše nejlépe v termínech zápisu, nejpozději do 30.4.2023).


Výsledky zápisu:

budou zveřejněny na úřední desce školy (vedle hlavního vchodu do budovy) a na webových stránkách školy 21.4. do 14:00 hodin.


K zápisu se mohou dostavit i žáci z jiných školských obvodů. Zákonní zástupci mají právo se rozhodnout, na kterou školu své dítě zapíší.


Od 1.9.2023 otevíráme také přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky.


Případné dotazy vám zodpoví ředitelka školy, Tel. č. 774 515 441.