JEDNIČKA Aktuality Projektový den
Projektový den

Projektový den

Žáci 4. B si zpestřili výuku projektovým dnem na téma Pravěk. Většina dorazila v moc hezkých, propracovaných kostýmech. Celý den se zábavnou formou učili o pravěku, napodobovali jeskynní malby a vyráběli Věstonickou Venuši, různé ozdoby a šperky. Nakonec v týmech vypracovali plakát, kde zapsali a nakreslili vše, co se o pravěku během dne dověděli. Své kostýmy a kmenový pokřik předvedli i svým spolužákům z nižších ročníků.