JEDNIČKA Aktuality Projektový den
Projektový den

Projektový den

Naše deváté ročníky čekal projektový den, který se věnoval problematice Holokaustu. Tohoto nepříliš veselého tématu se žáci zhostili s pokorou. Našich 38 deváťáků bylo náhodně rozděleno do 9 skupin pomocí aplikace Flippity. Prvním úkolem každé skupinky bylo seřadit 6 předsudků znázorněných na kartičkách podle závažnosti dle svého uvážení. Následně jsme hromadně tato rozhodnutí sdíleli na tabuli a žáci museli argumentovat, proč se právě takto rozhodli. Přesto, že někdy došlo ke shodě seřazení, jejich názory se rozcházely a vznikla zajímavá debata. Poté všechny skupinky pro práci s ozoboty získaly mapu města Terezín a jejich úkolem bylo vyznačit trasu, po které ozobot navštíví všechny předem dané body. Mezi kritéria práce patřilo např. využít minimálně 5 různých příkazů pro ozobota a jiné úkoly. Tato práce děti velmi bavila. Následně žáci využili iPady, aby prozkoumali předem stanovený bod z mapy a příběhy s tímto místem spojené. Z těchto získaných informací pak vyplnili online test. Poslední aktivitou byly předložené „zákazy“ pro Židy a úkolem žáků bylo najít, které z nich jsou vymyšlené. Některé body u žáků vzbudily velkou diskusi, avšak velkým překvapením pro ně bylo, že všechny tyto zákazy byly platné. Projektový den jsme ukončili několika autentickými výpověďmi přeživších Židů. Velkou odměnou pro nás učitele byl zájem dětí a radost nám udělala závěrečná žádost žáků o více takových projektů. 
Brazitiku, Kavan, Latýnová