JEDNIČKA Aktuality Soutěž T-PROFI
Soutěž T-PROFI

Soutěž T-PROFI

Velká gratulace patří žákům naší školy Adamu Jonášovi, Matyáši Staňkovi a Vilému Švecovi společně se studenty SŠP v Krnově Ludvíkem Remeškem, Ondřejem Moravcem, Tomášem Němcem a kapitánem z firmy ASPEC, kteří opět vyhráli 1. místo v soutěži T-PROFI - talenty pro firmy. Soutěž pořádala Okresní hospodářská komora a je určená pro žáky základních a středních škol, kteří si prověřili svou manuální zručnost a technické myšlení. Pod vedením odborníků z firem soutěžní týmy společně plnili zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice. 

Velké poděkování patří také organizátorům a panu Bašistovi za poskytnuté zázemí.