JEDNIČKA Aktuality Stávka 27.11.2023
Stávka 27.11.2023

Stávka 27.11.2023

Vážení rodiče,
dne 16. 11. 2023 ustavený stávkový výbor zaměstnanců ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2
oznámil ředitelce školy, že se všichni zaměstnanci školy budou dne 27. 11. 2023
účastnit celodenní stávky.
Znamená to, že škola a školní družina budou pro žáky 27. listopadu zcela
uzavřeny.
Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám může zkomplikovat každodenní chod
vašich domácností a vaše osobní a pracovní povinnosti, avšak jsme nuceni trvat na
tom, že plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a
tomu chceme zabránit. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů
pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za kvalitní
podmínky ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí,
našich žáků.


Důvody stávky:
- snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou
hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků,
- omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání
efektivnější (např. cizí jazyky, volitelné předměty aj.),
- snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující
chod školy,
- dlouhodobá nejistota, nekoncepčnost a ze strany MŠMT nedodržování
termínů, které vede k velmi ztíženému plánování v oblasti rozvoje a fungování
škol.


Děkujeme za pochopení.
Mgr. Nikola Krusberská, ředitelka školy