JEDNIČKA Aktuality Včelař Josífek
Včelař Josífek

Včelař Josífek

Naši prvňáčci opět navštívili městskou knihovnu, kde je paní knihovnice seznámily s knížkou Včelař Josífek. Děti plnily různé úkoly a hádaly, jak asi bude v knížce pokračovat děj. Vymýšlely, kdo je včelař Josífek a také ve skupinkách zkoušely předvádět jednotlivé role včel. Na závěr besedy se všichni mohli za odměnu podívat na svět tzv. „včelím“ pohledem. Za krásnou a poučnou besedu knihovnicím Andrejce a Katce moc děkujeme.