JEDNIČKA Aktuality Vysvědčení 1.A
Vysvědčení 1.A

Vysvědčení 1.A

První půl rok školy je pro každého žáka opravdu náročný - musí se naučit novému řádu, jsou na něj kladeny vyšší nároky než dříve a také má větší povinnosti. Za svou práci je hodnocen nejenom slovně, ale i známkou. Každý den prvňáček zažívá i několik svých „poprvé”.
Vše vrcholí dnes - VYSVĚDČENÍM. 
Tímto bych chtěla pochválit své žáky za jejich velikou snahu a píli, kterou do tohoto nelehkého prvního půl roku vložili. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat i jejich rodičům za skvělou domácí přípravu a spolupráci. 

Více fotek na https://www.facebook.com/zs1krnov.cz


Simona Šimůnková, třídní učitelka 1.A